Historia

Historia Inowłodza sięga IX tysiąclecia p.n.e., skąd pochodzą najstarsze ślady osadnictwa. Natrafiono tutaj również na relikty osad z epoki brązu (1800-700 r. p.n.e.), okresu rzymskiego z poczatku naszej ery oraz fragment osady z V-VI w. n.e. Pierwsze źródła pisemne dotyczące istnienia Inowłodza pochodzą najprawdopodobniej z czasów Mieszka Starego. Później jeszcze nazwa Inowłódz była obecna w dokumentach z roku 1249, a następnie już w czasach Kazimierza Wielkiego ośrodek został uznany za ważny punkt na drogach handlowych (w następnych latach przechodził tędy szlak do Krakowa i na Węgry). W 1344 zostały miastu nadane prawa miejskie. Był to okres dynamicznego rozwoju, który zaowocował budową zamku obronnego (około 1360 r.). Miasto otrzymało liczne przywileje gospodarcze i polityczne, które za wszelką cenę chciało utrzymać. W roku 1435 sześciu urzędników z Inowłodza znalazło się na zjeździe w Brześciu, gdzie zawarto pokój z Krzyżakami. Także w tym samym roku miasto stało się centrum terytorialnym poprzez przeniesienie tytułu kasztelałskiego z Kazimierza. Liczba mieszkańców Inowłodza wynosiła wtedy ponad 1000 mieszkańców i stanowiła dosyś duże jak na tamte czasy miasto. Wiek XVI, mimo że rozpoczął się pożarem w wyniku którego Inowłódz spłoną, był wiekiem największego rozwoju. Rozwijało się rolnictwo, rzemiosło, handel, powstały także nowoczesne ogrody wokół zamku na nadpilicznych błoniach. Przechodziły tędy znaczące szlaki handlowe: z Wielkopolski do Lublina i dalej na Ukrainę. Ciekawostką jest to, że miasto w tamtych czasach najsłynniejsze było ze swojego piwa. Piwowarstwo doskonale się rozwijało, a jego produkty wywożone były nawet do Warszawy i Włocławka. Ważną rolę w rozwoju gospodarczym miasta odegrała rzeka Pilica, która pełniła funkcję drogi komunikacyjnej. Na przełomie wieku XVI i XVII w mieście funkcjonowała szkoła ciesząca się dużym uznaniem i renomą oraz szpital (później przekształcony na karczmę). W latach potopu szwedzkiego Szwedzi na krótko zajęli miasto. Skutkiem tego było wyniszczenie okolicznych ziem i bankructwo miasta. Do XVIII wieku Inowłódz przestał się liczył jako ośrodek miejski, utracił znaczenie polityczne i gospodarcze. W czasie zaborów miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, co sprzyjało jego odbudowie. W późniejszym okresie, za okupacji rosyjskiej Inowłódz utracił jednak prawa miejskie. Dwie wojny światowe nie hamowały dalszego rozwoju miasta, chociaż umiejscowienie w pobliżu ośrodków wojskowych miało silny wpływ na żyjącą w ciągłym stresie ludność. Okres powojenny to już charakter wypoczynkowo - rekreacyjny kolorowo położonej miejscowości.

Linki:
http://www.zamkipolskie.com/inowlodz/inowlodz.html
http://www.inowlodz.friko.pl/
<< powrót

Sprawdź noclegi

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii pokoi.