Sulejw

Pocztki osady zwizane s z istniejc przy przeprawie przez Pilic komor celn, rozwj grodu zwizany jest z opactwem cysterskim, ufundowanym tu w XII wieku przez Kazimierza Sprawiedliwego. Opactwo zostao zaoone w miejscu, ktre obecnie nazywa si Podklasztorze. Prawa miejskie miasto uzyskao w poowie XIII wieku, potwierdzi je Wadysaw okietek w 1308 roku. Wielkim wydarzeniem w historii miasta by wiec, ktry odby si dniach 20 czerwca - 23 czerwca 1318. Na tym wanie wiecu uroczycie przyjto wszystkie warunki papieskie i uchwalono wznowienie krlestwa Polskiego, koczc okres rozbicia dzielnicowego Polski. Sulejw pooony by przy szlaku handlowym ze lska i Wielkopolski na Ru. Opactwo cysterskie byo jednym z miejsc postoju wojsk polskich prowadzonych przez Wadysawa Jagie na pola bitwa pod Grunwaldem. Zniszczenia podczas potopu szwedzkiego spowodoway upadek miasta. W roku 1819 skasowano klasztor cysterski. W latach 1870 - 1927 Sulejw by pozbawiony praw miejskich. 4 wrzenia 1939 Luftwaffe zbombardowaa Sulejw.

Linki:
http://www.cystersi.sulejow.pl/main.htm
http://www.zamkipolskie.com/sulejow/sulejow.html
<< powrt

Sprawdź noclegi

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii pokoi.